Gezilecek Yerler Kodu
<div style="overflow: visible; z-index: 999992; left: 119px; width: 164px; position: absolute; top: 426px; height: 23px;" id="div491032553"><font size="3" face="Verdana, Verdana" color="#0000ff" class="sizethree"><strong><span style="background: yellow none repeat scroll 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;">Gezilecek yerler</span> </strong></font></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 999993; left: 121px; width: 561px; position: absolute; top: 449px; height: 134px;" id="div491034212"><font size="2" face="Verdana, Verdana" class="sizetwo"><span style="background: yellowgreen none repeat scroll 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;">Alibey (Cunda) Adası</span>Ayvalık&rsquo;ı a&ccedil;ık denize  karşı kapayan bu adaya bir k&ouml;pr&uuml; ile karayolundan ge&ccedil;mek m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Yazları  Ayvalık&rsquo;tan Alibey Adası&rsquo;na her saat motor seferleri de yapılmaktadır. Adada &ccedil;ok  sayıda kilise ve manastır vardır. Kiliselerin en b&uuml;y&uuml;ğ&uuml; Taksiyarhis  Kilisesi'dir. Kilisenin b&uuml;y&uuml;k &ccedil;anı Bergama M&uuml;zesindedir.<br />
<br />
Adanın y&uuml;ksek  kesimlerinden boğazların, adaların, i&ccedil;i&ccedil;e girmiş koyların g&uuml;zelleri seyre değer.  Ada merkezinde sıralanmış balık&ccedil;ı lokantalarında, meşhur Papalina, deniz  mahsulleri , mezeleri ve zeytinyağlı ot yemekleri ile akşam yemeklerinin zevki  doyumsuzdur. </font></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 999997; left: 685px; width: 199px; position: absolute; top: 449px; height: 48px;" id="div491036162"><img border="1" src="http://www.kultur.gov.tr/TR/resimgoster.aspx?DIL=1&amp;BELGEANAH=110329&amp;RESIMISIM=ayvalik=ayvalik3.jpg" alt="" /></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 999994; left: 329px; width: 562px; position: absolute; top: 622px; height: 76px;" id="div491034487"><font size="2" face="Verdana, Verdana" class="sizetwo"><span style="background: red none repeat scroll 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;">Şeytan Sofrası</span> &Ccedil;amlık Orman Kampının  yukarısındadır. Eski bir lav birikintisi olan tepe yuvarlak bir sofraya benzer.  Demir kafes i&ccedil;inde şeytana ait olduğu s&ouml;ylenen kocaman bir ayak izi vardır. &Ccedil;am  ormanlarla kaplı Ayvalık adalarına hakim y&uuml;ksek bir tepe olan Şeytan Sofrasından  &ouml;zellikle g&uuml;neşin batışı izlenmeye değerdir. Bir lokantası bulunmaktadır.  </font></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 999998; left: 122px; width: 202px; position: absolute; top: 622px; height: 52px;" id="div491038809"><img border="1" src="http://www.kultur.gov.tr/TR/resimgoster.aspx?DIL=1&amp;BELGEANAH=110329&amp;RESIMISIM=ayvalik=seytansofrasi.jpg" alt="" /></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 999999; left: 681px; width: 188px; position: absolute; top: 775px; height: 52px;" id="div491039973"><img border="1" src="http://www.kultur.gov.tr/TR/resimgoster.aspx?DIL=1&amp;BELGEANAH=110329&amp;RESIMISIM=ayvalik.eskiev.jpg" alt="" /></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 999995; left: 122px; width: 553px; position: absolute; top: 778px; height: 38px;" id="div491034650"><font size="2" face="Verdana, Verdana" color="#000066" class="sizetwo"><span style="background: lime none repeat scroll 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;">Eski Ayvalık Evleri</span>Kapıları, alınlıkları, kapı  tokmakları, pencereleri, tahta ve taş iş&ccedil;iliği ile g&ouml;r&uuml;lmeye değer Ayvalık  evleri g&ouml;renleri ge&ccedil;mişe yolculuğa g&ouml;t&uuml;r&uuml;r. </font></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000000; left: 125px; width: 199px; position: absolute; top: 921px; height: 56px;" id="div491040790"><img border="1" src="http://www.kultur.gov.tr/TR/resimgoster.aspx?DIL=1&amp;BELGEANAH=110329&amp;RESIMISIM=ayvalik.sarimsak.jpg" alt="" /></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 999996; left: 333px; width: 557px; position: absolute; top: 922px; height: 72px;" id="div491034864"><font size="2" face="Verdana, Verdana" class="sizetwo"><span style="background: orange none repeat scroll 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;">Sarımsaklı Plajları</span> İl&ccedil;e merkezine 8 km  uzaklıktadır. 7 km uzunluğunda 100 m. eninde bir kumsala sahip plaj; bir&ccedil;ok  konaklama tesisine, kafeteryaya &ouml;zellikle deniz mahsulleri satan restoranlara ve  gazinolara sahiptir.Devamındaki Şahinkaya (Badavut) plajı ince ve temiz kuma  sahiptir. </font></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000001; left: 125px; width: 265px; position: absolute; top: 1116px; height: 36px;" id="div491041755"><font size="3" face="Verdana, Verdana" class="sizethree"><strong><span style="background: yellow none repeat scroll 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;">Cami ve Kiliseler</span> </strong></font></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000002; left: 127px; width: 766px; position: absolute; top: 1139px; height: 38px;" id="div491042252"><font size="2" face="Verdana, Verdana" class="sizetwo">Saatli Camii : İl&ccedil;e merkezinde  İsmet Paşa Mahallesinde yerli Rumlar tarafından kilise olarak yapılmış, 1928&rsquo;den  sonra camiye d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. </font></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000004; left: 690px; width: 205px; position: absolute; top: 1180px; height: 61px;" id="div491043077"><img border="1" src="http://www.kultur.gov.tr/TR/resimgoster.aspx?DIL=1&amp;BELGEANAH=110329&amp;RESIMISIM=ayvalik.taksiyariskil.jpg" alt="" /></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000003; left: 127px; width: 548px; position: absolute; top: 1186px; height: 117px;" id="div491042661"><font size="2" face="Verdana, Verdana" class="sizetwo">Taksiyarhis Kilisesi : 1873 yılında  inşa edilen kilise; akmayan, işlemeli sarımsak taşlarıyla dikkati &ccedil;eken Aşağı  &Ccedil;eşme sırasındadır. Bulunduğu yer, Hıristiyanlar ile M&uuml;sl&uuml;manların birlikte  yaşadığı kentin ilk mahallesidir. &Ccedil;evresindeki sokak dokusu ve neo-klasik  &ouml;zellik taşıyan sivil mimari dokusu tipik evleriyle bir b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k  i&ccedil;indedir.<br />
<br />
Kilise, mimari &ouml;zellikleri, i&ccedil;teki mermer iş&ccedil;iliği dini  konuları i&ccedil;eren tavan s&uuml;slemeleri, İsa&rsquo;nın doğumundan &ouml;l&uuml;m&uuml;ne kadar anlatan  resimleri , balık derisi &uuml;zerine yapılmış azize portreleri ile kentin halen  bozulmamış en dikkate değer eseridir. </font></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000006; left: 129px; width: 204px; position: absolute; top: 1328px; height: 49px;" id="div491044138"><img border="1" src="http://www.kultur.gov.tr/TR/resimgoster.aspx?DIL=1&amp;BELGEANAH=110329&amp;RESIMISIM=ayvalik.aya_nikola.jpg" alt="" /></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000005; left: 338px; width: 557px; position: absolute; top: 1332px; height: 56px;" id="div491043768"><font size="2" face="Verdana, Verdana" class="sizetwo">Aya Nikola Kilisesi : Alibey  Adası&rsquo;ndadır. Tevrat ve İncil&rsquo;den alınan dini konuların işlendiği fresklerle  s&uuml;slenmiştir. </font></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000007; left: 131px; width: 557px; position: absolute; top: 1475px; height: 60px;" id="div491044494"><font size="2" face="Verdana, Verdana" class="sizetwo">Ayışığı Manastırı : Ayışığı  Manastırı diye t&uuml;rk&ccedil;eleştirilen Patri&ccedil;a&rsquo;daki (Alibey Adasının kuzeye doğru  uzantısı) Manastıra Birinci ve İkinci K&ouml;y&uuml; ge&ccedil;tikten sonra ulaşılır. B&uuml;y&uuml;k  &ouml;l&ccedil;&uuml;de kendine &ouml;zg&uuml; yapısı ve &ouml;zelliklerini koruyabilmiştir. </font></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000008; left: 689px; width: 200px; position: absolute; top: 1475px; height: 53px;" id="div491044731"><img border="1" src="http://www.kultur.gov.tr/TR/resimgoster.aspx?DIL=1&amp;BELGEANAH=110329&amp;RESIMISIM=ayvalik.ayisigimanastiri.jpg" alt="" /></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000009; left: 131px; width: 549px; position: absolute; top: 1563px; height: 45px;" id="div491045238"><font size="2" face="Verdana, Verdana" class="sizetwo">Leka Manastırı : Dalyan Boğazının  k&ouml;rfeze girerken sol yakadaki zeytin ağa&ccedil;larının arasından g&ouml;r&uuml;nen boğaza hakim  manastır. Geleneksel manastır yapısının korunmuş olması, yapımında keşişlerin  &ccedil;alışmış olmasındandır. </font></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000010; left: 133px; width: 149px; position: absolute; top: 1658px; height: 49px;" id="div491045555"><font size="3" face="Verdana, Verdana" class="sizethree"><strong><span style="background: yellow none repeat scroll 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;">Sualtı Dalış</span> </strong></font></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000012; left: 689px; width: 207px; position: absolute; top: 1683px; height: 60px;" id="div491046054"><img border="1" src="http://www.kultur.gov.tr/TR/resimgoster.aspx?DIL=1&amp;BELGEANAH=110329&amp;RESIMISIM=ayvalik=mercanlar.jpg" alt="" /></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000011; left: 133px; width: 557px; position: absolute; top: 1686px; height: 49px;" id="div491045730"><font size="2" face="Verdana, Verdana" class="sizetwo">Ayvalık, tarihi ve k&uuml;lt&uuml;rel  zenginliklerinin yanısıra, &ouml;zellikle adalarının &ccedil;evresi, deniz dibi  zenginlikleri ile dalış tutlkunlarının tercih ettiği &ouml;nemli merkezlerden  biridir. </font></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000013; left: 135px; width: 257px; position: absolute; top: 1854px; height: 19px;" id="div491046452"><font size="3" face="Verdana, Verdana" color="#ffff33" class="sizethree"><strong><span style="background: blue none repeat scroll 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;">Diğer G&ouml;r&uuml;lecek Yerler</span> </strong></font></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000015; left: 689px; width: 200px; position: absolute; top: 1878px; height: 69px;" id="div491047038"><img border="1" src="http://www.kultur.gov.tr/TR/resimgoster.aspx?DIL=1&amp;BELGEANAH=110329&amp;RESIMISIM=ayvalik=guvercinada_manastir.jpg" alt="" /></div>
<div style="overflow: visible; z-index: 1000014; left: 134px; width: 548px; position: absolute; top: 1880px; height: 66px;" id="div491046731"><font size="2" face="Verdana, Verdana" class="sizetwo">G&uuml;vercin Adası: Tanrının kutsadığı  yerlerden olan Pateri&ccedil;a K&ouml;rfezinde bulunan G&uuml;vercin adası ve ada i&ccedil;indeki  Manastır, orta&ccedil;ağdan g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar gelebilrn yapı olarak b&uuml;y&uuml;k ilgi  g&ouml;rmektedir.<br />
<br />
&Ccedil;amlık : Şehrin hemen kenarında şehre hakim bir tepedir.  &Ccedil;amlarla kaplı tepede kır gazinoları bulunmaktadır. </font></div>
 
Reklam
 
 
Bugün Tekil 35 ziyaretçi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Web sayfamızda kod, html kodlar, sayfa kodları, karma html kodları, dini kodlar, video kodları, saat ve tarih kodları, gif kodları, haber kodları, tasarım kodları, oyun kodları, intro kodları ve link kodlarını bulabilirsiniz. Javascript Kodları